Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Luukka
18:24
1562 2a2b 500
Reposted fromu-dit u-dit viacorvax corvax
Luukka
18:23
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
Luukka
18:19
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viaciarka ciarka
Luukka
18:05
18:04
4479 4b64 500

bubble-snowflakes:

lamp  //  discount code: Joanna15

Reposted fromarixatos arixatos viaciarka ciarka
Luukka
18:04
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viaciarka ciarka
Luukka
18:03
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaciarka ciarka
Luukka
18:03
Luukka
18:03
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
Luukka
18:03
Luukka
18:03
Reposted fromMoonTide MoonTide viaciarka ciarka
18:03
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viaciarka ciarka
Luukka
18:01
Luukka
18:00

June 17 2017

Luukka
19:47
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
Luukka
19:47
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viaatramentovva atramentovva
Luukka
19:47
5855 6ba4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaatramentovva atramentovva
Luukka
19:46
Luukka
19:46
Luukka
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl