Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

Luukka
17:55
09:19
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viajestemzero jestemzero
Luukka
09:19
3213 4b6a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
Luukka
09:19
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax

May 20 2017

Luukka
21:00
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka
Luukka
20:59
0698 3549 500
Reposted frommiststueck miststueck vianitael nitael
Luukka
19:31
6091 d21e 500
niezapominajki w innym kolorze niż błękit to nadkwiatki, zaraz po fiołkach i konwaliach
nie zapraszam do dyskusji bo nie ma o czym
Reposted frommrrru mrrru
19:31
6083 f95c

ghostgods:

second child

Reposted fromgreggles greggles
Luukka
19:30
Luukka
19:30
Reposted fromgruetze gruetze viaciarka ciarka
Luukka
19:30
0668 69d6
Reposted fromvideogames videogames viaciarka ciarka
19:30
8375 8806

2 extra peach please

Reposted frommyry myry viacrispybones crispybones
Luukka
19:29
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viarurky rurky
19:29
7531 3f14
Reposted fromanananana anananana viaPoranny Poranny
19:28
8153 c113

OH HANS!!

Reposted frommyry myry viacrispybones crispybones
Luukka
19:28
5983 dce7
Reposted fromchangecolour changecolour viacrispybones crispybones
19:27
7438 d192

Its a… Oh no

Reposted frommyry myry viacrispybones crispybones
Luukka
19:26
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viakapitandziwny kapitandziwny
Luukka
19:26
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viacrispybones crispybones
Luukka
19:26
1578 d694
Spidercat
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl