Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

19:00
2393 4539 500

cyanpixels:

imcreepingdeath99:

I find this unreasonably funny.

My favorite details HAVE to be:

The guy in panel two between the crowdsurfer’s leg, clearly scopin out the booty.

The poor fucker who got smacked in the face with the oar.

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaciarka ciarka
Luukka
19:00
2665 ba46 500
5
Reposted fromoelsen oelsen viaciarka ciarka
18:57
2081 485a 500

90377:

Surenen Pass Hike by kaveman743

Reposted fromPrincipalCellist PrincipalCellist viaciarka ciarka
18:57
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaciarka ciarka
18:57
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viaciarka ciarka
Luukka
18:55
8120 d53f
Reposted fromkelu kelu viabardzosmaczny bardzosmaczny
Luukka
18:52
Poland in april.
Wybacz, musiałem.
Reposted bypodprzykrywka podprzykrywka
Luukka
18:50
9790 f231 500
Estonia in april.
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka
18:50
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viaciarka ciarka
18:49
9986 3fd9 500

bbuy22:

beautiful-tangerine2:

beautifullyconstructed:

bc / victoria richey

(via TumbleOn)

💜💜💜

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianitael nitael
18:49
2361 4b4b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
18:48
3194 dabf 500
Reposted fromsarazation sarazation viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
18:48
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
18:48
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viaciarka ciarka
Luukka
18:48
4872 f1df
Reposted fromnadelle nadelle viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
18:48
6951 93bb 500
Reposted fromsosna sosna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:46
9806 e86c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:46
9628 7b81 500
Reposted fromkoujakus koujakus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
18:46
0566 6183 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Luukka
18:46
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl