Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

Luukka
19:08
6155 22ff 500
Reposted fromtichga tichga viarurky rurky
Luukka
19:08
Luukka
19:07
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
Luukka
19:07
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasatyra satyra
Luukka
19:07
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
Luukka
19:06
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
Luukka
19:06
0249 a16c 500
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
Luukka
19:06
7229 4a76 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viarurky rurky
Luukka
19:06
4100 e816 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
Luukka
19:06
0380 e8b2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasatyra satyra
Luukka
19:06
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
Luukka
19:05
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viasatyra satyra
Luukka
19:05
7901 ad82 500
Reposted fromtichga tichga viarurky rurky
Luukka
19:05
7987 fbfe 500
Reposted fromjottos jottos viarurky rurky
Luukka
19:04
9429 7605 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
Luukka
19:04
3830 9448 500
Reposted fromsavatage savatage viainzynier inzynier
Luukka
19:04
6784 a75c 500
Reposted fromRowena Rowena viainzynier inzynier
Luukka
19:03
2281 fc50 500
Reposted frommiststueck miststueck viainzynier inzynier
Luukka
19:03
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viainzynier inzynier
Luukka
19:03
1814 e424 500
Reposted fromtfu tfu viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl