Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

Luukka
06:33
tak trzeba żyć
Reposted fromtfu tfu viasoadysta soadysta
Luukka
06:32
Luukka
06:32
0113 b3dd
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viapesymista pesymista
Luukka
06:31
5672 d85b
Reposted fromkosia kosia viapesymista pesymista
Luukka
06:31
Luukka
06:31
8508 4a3c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viapesymista pesymista
Luukka
06:31
1287 ec87 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapesymista pesymista
Luukka
06:30
9308 f44f 500
Reposted fromJohann Johann viabng123 bng123
Luukka
06:30
Lata 70.
Luukka
06:30

October 25 2016

Luukka
20:27
1253 079a
Reposted fromtrickster trickster viapesymista pesymista
Luukka
20:26
0154 3554 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasoadysta soadysta
Luukka
20:25
Skalniak - Góry Stołowe
Reposted fromdzony dzony vianitael nitael
Luukka
19:38
Samotność jest wtedy, kiedy wracasz do domu, odpalasz Facebooka i przez godzinę go odświeżasz. Żyjesz życiem dawnych znajomych, miłości, ale żyjesz obok. Nie jesteś częścią ich świata, nigdy nie zapala się chmurka wiadomości. Pusto.

Samotność jest wtedy, kiedy telefon służy Ci do odświeżania instagrama, bo jedyne smsy jakie przychodzą to te od operatora. Dźwięki mogą być permanentnie wyłączone, bo i tak nikt nie zadzwoni.

Samotność jest wtedy, kiedy widzisz 3415423 eventów, na które z przyjemnością byś poszedł, ale nie idziesz. Bo nie masz z kim. Możesz iść sam, ale byłoby Ci tak przykro i głupio, że nie masz nikogo, że już bezpieczniej zostać w domu.

Samotność jest wtedy, kiedy siedzisz wieczorem gapiąc się w ścianę i płaczesz, bo każdy wieczór jest dokładnie taki sam.
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viapesymista pesymista
Luukka
19:37
Luukka
19:36
Luukka
19:36
1102 db83 500
Reposted fromklaszczszmato klaszczszmato viapesymista pesymista
Luukka
19:06
3167 1ddf 500
Reposted fromrol rol viapesymista pesymista
Luukka
19:06
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey viapesymista pesymista
Luukka
19:05
Reposted fromhighhopes highhopes viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl